Liczba odwiedzin strony: 30241 Osób na stronie: 1
 

Skórniak Wojciech. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 76 poz. 511 - Określenie przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospoda
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje: §   1.  Ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny maksymalnie o 10 %, w przypadku:   1)   zniszczenia upraw danego gatunku roślin energetycznych lub zebranych roślin energetycznych w wyniku: a)  działania czynników atmosferycznych szkodliwych dla tego gatunku roślin energetycznych, w szczególności nadmiernego spadku lub wzrostu temperatury, silnego wiatru lub opadów atmosferycznych, b)  porażenia przez choroby i szkodniki roślin;   2)   zniszczenia lub utraty zebranych roślin energetycznych w wyniku: a)  wypadku drogowego w czasie transportu tych roślin, b)  kradzieży;   3)   całkowitego lub częściowego zniszczenia lub uszkodzenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, wykorzystywanych do uprawy, zbioru lub przetwarzania roślin energetycznych, w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze wykorzystanie w tym celu. §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz....
Monitor Polski 2004 Nr 22 poz. 392 - Ogłoszenie wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób okreś
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P. z dnia 24 maja 2004 r.) Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący załącznik do obwieszczenia. ________ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i 1189. ZAŁĄCZNIK WYKAZ STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPOWAŻNIA DO SPORZĄDZENIA ZAŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 1 § 2 I 3 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO   1.   Kościół Katolicki: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.   2.   Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: biskup, proboszcz, wikariusz z upoważnienia proboszcza....
KRS 0000330092 - "INDEPENDENT ART"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"INDEPENDENT ART" FUNDACJA 2009-05-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GARBARY 2 85-229 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
967-131-04-07 340594200 0000330092
KRS 0000330091 - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ADSUM" EWA JACEK, JANINA KACHEL, SABINA GŁÓD PIELĘGNIARKI I POŁOŻNA-SPÓŁKA PARTNERSKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ADSUM" EWA JACEK, JANINA KACHEL, SABINA GŁÓD PIELĘGNIARKI I POŁOŻNA-SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA PARTNERSKA 2009-05-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 44-280 RYDUŁTOWY RYDUŁTOWY WODZISŁAWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000330091
KRS 0000330090 - UNITEX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UNITEX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-05-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZŁOTEJ KACZKI 2/21 05-500 PIASECZNO PIASECZNO PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
734-253-74-74 4419032 0000330090
KRS 0000330089 - MGM INVEST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MGM INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-05-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HERBOWA 3 01-938 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-199-12-64 141810110 0000330089
KRS 0000330088 - APEIROS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
APEIROS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-05-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
IŁŻECKA 34 27-350 SIENNO SIENNO LIPSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000330088